Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Новомосковської районної ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Семінари, конференції, педради

 

 

Засідання педагогічної ради щодо запровадження здоровязбережувальних технологій в НВП школи

25 березня 2013 році вчителі обговорювали проблему використання в НВП здоровязбережувальних технологій навчання Директор школи Стрельченко Л.А. представила досвід роботи з проблеми інноваційно-творчого пошуку вчителя в умовах безперервного навчання та дистанційної освіти.

Заступник директора з НМР Конюхова Н.О.відзначила, що пріоритетом системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної суспільної цінності. Представлено презентацію з даної проблеми та тезаурус, який допоміг педагогам засвоїти теоретичні засади та використовувати в своїй практичній діяльності.Заступник з ВР Охмат Н.В. презентувала  проблеми здоровязбереження через реалізацію регіональних програм  "Здорова-дитина -здорова нація", "Рівний -рівному", "Школа проти СНІДу"

   

   

   

26 листопада 2012 року педагоги школи обговорювали проблеми щодо формування позитивної мотивації учасників НВП. Заступник директора з НМР Конюхова Н.О. презентувала теоретичні аспекти позитивної мотиваїї у формі інформдайджеста, кожен учитель засвоїв за допомогою тезауруса ключових понять та методу "цеглинка до цеглинки" основні поняття проблеми.Педагоги школи активно обговорювали способи та методики формування в учнів позитивної мотивації.Цікавими виявився парад учнівських думок "Мета мого навчання", де учні ставили перед собою не ближню, а дальню мету.Цікавою була інформація керівника МОКК Щегляк Л.Г. за результатами діагностики учнів школи щодо сформованості в них мотиві навчання та бібліотекаря школи Ляльки Т.М. з презентацією сучасної літератури з досліджуваної теми.Директор школи Стрельченко Л.А. інформувала  колег про рейтингову систему оцінювання навчальної діяльності закладу. 

Тематика засідань педагогічних рад в 2012/2013 н.р.

з/п

Тематика педрад Термін вик.

1

1.Вибори секретаря педагогічної ради.

2. Про підсумки діяльності навчального закладу щодо реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти» в 2011/2012 н.р. та пріоритетні завдання розвитку школи й  реалізації ІІІ (креативного) етапу обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» на 2012/2013н.р.

3.1.Аналіз роботи МР за 2011/2012 н.р. та нові підходи до модернізації  науково-методичної роботи в новому н.р. через інноваційну діяльність методичної служби в школі на основі інтеграції традиційних педагогічних та ІКТ навчання.

3.2.Аналіз системи виховної роботи в школі у 2011/2012 н.р. у створенні виховного середовища для розвитку інноваційної особистості в умовах становлення інформаційного суспільства

3.3.Аналітичний огляд діяльності МО за 2011/2012 н.р. щодо реалізації  ІІ етапу наукового –методичного проекту та удосконалення й модернізація МР на ІІІ етапі

3.4.Роль бібліотечного освітньо-інформаційного центру у формуванні культури читання школяра  та умінні використовувати сучасні інформаційні ресурси учасниками НВП (Аналіз діяльності бібліотеки за 2011/2012 н.р)

4.Організаційний початок н.р.: погодження річного плану роботи школи на 2012/2013 н.р., затвердження режиму роботи школи та системи роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності , дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

серпень

2

2.1. Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників НВП як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення

2.2. Прогресивні методичні підходи в навчанні та технологічному викладанні української мови як запорука якісного засвоєння Державного стандарту мовної освіти та навченості учнів

листопад

3

3.1. Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями  в процесі  упровадження оновленого Державного стандарту  початкової загальної освіти

3.2. Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства

січень

4

4.4. Виховання й навчання здорової особистості , формування вмінь на навичок здорового способу життя через реалізацію державних програм шкільних предметів основ здоров’я, фізичної культури, впровадження превентивних проектів , попередження ризикової поведінки.

4.2.  Інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішності учня в умовах безперервної освіти та дистанційного навчання

березень

5

5.1.Про перевід учнів 1-4 класів ,підготовку до ДПА учнів 4-го та 9-го, 11 класів

5.2.Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 5-8,10 класах.

травень

6

6.1. Про перевід учнів 5-8,10 класів.

червень

Графік

випуску інформаційно-методичних дайджестів

Губиниської   ЗОШ І-ІІІ ступеня  №1 на 2012/2013 н.р.

Термін випуску

Проблемна тема

Відповідальний

вересень

Глосарій термінів  «Теоретичні аспекти позитивної навчальної мотивації учасників НВГрафікП»

МР

жовтень

Поповнення інформаційного банку науково-методичної літератури з проблемної теми проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та створення банку НМЛ щодо роботи над Всеукраїнською науково - експерементальною проблемою

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку»

Лялька Т.М.

листопад

Прайс-інформатор «Новітні прогресивні  технології та методичні підходи у контексті сучасної парадигми якісної мовної освіти»

МОСГН

грудень

Як сформувати  в учнів позитивні мотиви навчання в процесі особистісно-соціального та інтелектуального розвитку

МОПК

січень

Модель партнерства родини та школи у формуванні та розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості в умовах становлення інформаційного суспільства

МОКК

лютий

Модель дієвої системи попередження дитячого травматизму в НВП та повсякденному житті

МОПК

березень

Готовність до інноваційної діяльності педагога: мотиваційний, когнітивний, креативний та рефлексивний компоненти його діяльності

МОПМН

квітень

Понятійний словник  молодого вчителя щодо мотиваційної сфери навчальної діяльності як умови розвитку креативного мислення учня

 

МР

травень

 

Модель модернізації виховного процесу в школі шляхом гармонізації та гуманізації  стосунків між школою та родиною , учнями та вчителями  

Охмат Н.В.

Графік

проведення психолого-педагогічних та теоретичних семінарів

«Креативна освіта в ЗНЗ» 

Тематика засідань

Форма проведення

Термін проведення

Відповідальний

Сучасна школа  в умовах нових стандартів освіти

ТС

вересень

МР

 

Механізми формування та розвитку мотивів успішного навчання

ТС

жовтень

ШМО

<span times="" new="" roman="" cyr'"="">Методичний арсенал учителя для успішної реалізації мотиваційних компонентів сучасного уроку та його роль у стабілізації позитивної «Я –концепції» особистотсті

ТС

листопад

МОПК

Тест як вимірювальний інструмент дитячої обдарованості та інтелекту

ППС

грудень

МОСГН

Створення єдиного інформаційно-освітнього простору школи-перехід до нового стандарту освіти<span times="" new="" roman="" cyr'"="">.

ТС

січень

МОПМН

 Безпечне та здоров’язберігаюче  виховне середовище як складова розвитку та навчання дитини

ППС

лютий

МОКК

Іноваційно-творчий пошук  як компонент ефективної самопрезентації вчителя та підґрунтя успішності учня

ППС

березень

ШМО

 

Графік

проведення «круглих столів»,  «методичних мостів», « відкритих мікрофонів»

Тематика засідань

 

Форма проведення

Термін проведення

Відповідальний

Створення сприятливих умов для позитивної мотивації креативної особистості молодшого школяра

Круглий стіл

Вересень-жовтень

МОПК

Шляхи упровадження оновленого Державного стандарту освіти:особливості навчання іноземної мови на початковому етапі

Відкритий мікрофон

жовтень

МОПК, МОСГН

Моніторинг ефективності виховного процесу в діяльності класного керівника

Актуальне обговорення

листопад

МОКК

Використання можливостей Єдиного освітнього інформаційного центру для використання сучасних освітніх інформаційних технологій – необхідність чи вимога часу?

Методичний міст

грудень

ШМО

Шлях до якісної (початкової, філологічної та природничо-математичної )освіти: досягнення і проблеми (за результатами проведення експертизи навчальних досягнень )

Круглий стіл

січень

ШМО

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр у формуванні в учнів позитивної мотивації до читання

Методичний міст

січень

ШМО, Лялька Т.М.

Проблеми адаптації першокласників та  учнів 5, 10 класів в умовах стандартизації освіти

Методичні дебати

лютий

ШМО

Упровадження Державної комплексної цільової соціальної програми покращення якості природничо-математичної освіти до 2015 р. та нових стандартів освітньої галузі «Математика»

Актуальне обговорення

березень

МОПМН

Популяризація творчості вчителів через  Інтернет-сайт школи як шлях до особистісного зростання , саморозвитку та самореалізації учителя

Круглий стіл

квітень

ШМО

Графік

проведення методичних навчань учителів з питань

освіти для сталого розвитку

Тематика засідань

 

Термін проведення

 

Відповідальний

Прайс-інформація «Огляд навчальних програм елективних курсів, спецкурсів, факультативних занять з освіти для сталого розвитку»

вересень

МР, бібліотекар школи

 

Прогресивні методики та технології випереджаючої освіти для сталого розвитку

жовтень

МОПМН

Комплексна діагностика з питань обізнаності ціннісних пріоритетів, готовності до змін стилю життя в суспільстві сталого розвитку

листопад

МОПК

Презентація Концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку

грудень

Бібліотекар школи

Виховання відповідальної,соціально адаптованої, стратегічно мислячої особистості в умовах сталого розвитку

 

січень

МОКК

Діагностика рівня екологічної культури школярів

лютий

МОПМН

 

Інноваційна діяльність учителя в школі сталого розвитку

 

березень

МОСГН

 

 


 
 
Планування методичних заходів в 2013/2014 н.р./uploads/editor/2021/218105/sitepage_27/files/metodbyuletni.doc
 
Протягом 2013/2014 н.р. в школі працює педагогічна вітальня "Школа радості В.Сухомлинського у роздумах сучасних педагогів" .Засідання проходять і раз на місяць. Вчителі школи інформують своїх колег  з актуальних питань навчання та виховання інноваційної особистості в умовах нового Державного стандарту, орієнтуючись на педагогічні ідеї В.Сухомлинського.Розглядались питання створення навчально-виховного середовища школи через "діалог з Сухомлинським", розвитку особистості як стрижневої проблеми творчої спадщини педагога, втілення в практику вчителів ідеї дитиноцентризму  та громадянське виховання школярів на основі загальнолюдських цінностей.

 
 
 
Засідання педагогічної ради "Створення умов для успішкої соціальної адаптації школярів в умовах оновленого Державного стандарту"
31 січня 2014 року педколектив школи обговорював проблеми соціальної адаптації учнів 21,5,10 класів в умовах нового Державного стандарту та профільної школи та проблеми настуності, проведено анкетування серед учителів , учнів та батьків, накреслено шляхи реалізації проблем адаптації . Заступник директоа з НМР Конюхова Н.О. озвучила поблему адаптації школярів як запоруки їх гармонійного розвитку через матеріали презентації, розкрила поняття "шкільна адаптація", "дезаадаптація", ознайомила з результатами діагностування та розкрила сутність питання психологічного супроводу учнів