ВУЗ ШАГ
 

Губиниська філія КЗ "Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2(опорний заклад)"


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методична робота

 

 

 

18 ЖОВТНЯ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ЗАСТУПНИКІВ З ТЕМИ"ВНУТРІШКІЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ"

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Byoo5QAwoUgrdXVickF5QjEtWjA

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МР НА 2018/2019 Н.Р.

/uploads/editor/2021/218105/sitepage_23/files/tematika_zasidan_metodichnoi_radi_1doc_2.doc

 

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НА 2017/2018 Н.Р.

/uploads/editor/2021/218105/sitepage_23/files/tematika_zasidan_metodichnoi_radi_1doc_1.doc

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 Н.Р.

/uploads/editor/2021/218105/sitepage_23/files/2_yetap_mr2017__3.docx

 

Методична служба в школі– ключовий аспект в управлінні  закладом нового типу та його модернізції, що ґрунтується на основі діагностики та прогнозування і спрямована на забезпечення безперервної і цілеспрямованого професійного .розвитку кожного вчителя відповідно до сучасних вимог,  творчої активності та потенціалу педагогічного колективу в цілому, вироблення інформаційного стилю діяльності, підготовки вчителів до роботи в нових умовах, залучення до дослідницько-експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ,навчає вчителів освітньо-методичним інноваціям.
Цілі та завдання методичної роботи – це параметри, що характеризують рівень знань, умінь та навичок, особисті якості педагога,необхідність формування і вдосконалення яких зумовлені сучасними освітніми стандартами в школі для сталого розвитку. Цілі визначаються як прогнозовані результати науково-методичної діяльності.

 

 

Пріоритетними завданнями  методичної служби є

 • оптимізація при  виборі  моделі методичної роботи з педагогічними кадрами;модернізація та удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної та екологічної спрямованості, форм розвитку фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників;
 • спрямування  діяльності методичної служби на впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з використанням Інтернет-простору та участі в формуванні єдиної електронної бази даних школи;
 • координація змісту, підходів, науково-методичного забезпечення освітньо-виховних впливів на розвиток  учня;
 • виявлення, пропагування нових підходів до організації навчально-виховного процесу;
 • вивчення, апробація та впровадження в практику ППД, наукових ідей, нових освітніх інноваційних технологій та систем;організація креативної, пошукової науково-дослідницької  діяльності  ЗНЗ (додаток 1);
 • здійснення системного  моніторингу  результативності роботи навчального закладу в системі сталого розвитку закладу , індивідуального моніторингу педагогічних працівників з метою відстеження динаміки його розвитку та  ліквідації прогалин ( додаток 2);
 • інформаційно-видавнича діяльність учителів, організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності, зміцнення навчально-методичної бази закладу;інформатизація та комп’ютеризація діяльності методичної служби; створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів щодо впровадження ідей сталого розвитку;
 • створення інформаційно-комунікативного простору для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності та фахової компетентності вчителів, їх самоосвітньої діяльності та динаміки зростання , участі в інноваційних проектах , упровадження  мережевої співпраці та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності;
 • активізація ролі шкільної бібліотеки та трансформація її в освітньо-інформаційний центр у наданні систематичної, цілеспрямованої допомоги учасникам НВП для самоосвітньої та науково-дослідницької роботи учителів та учнів в сучасному інформаційному просторі з використанням інноваційних форм інформаційного сервісу шкільної бібліотеки.
 • Цілі методичної роботи:
 • Збагачення знань вчителів (предметних, дидактичних, методичних, психологічних) ;Нормативно-правове, науково-методичне забезпечення розвитку безперервної освіти в  школі ,
 • збагачення методичного арсеналу вчителя;Розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій , переконань , що відповідають розвитку школи для СР;
 • Розвиток мотивів креативної діяльності (потреба в новизні, творчості)Формування стійких моральних переконань та якостей;
 • Розвиток досконалого стилю мислення щодо реалізації ідей  школи сталого розвитку;Розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції та пропагування моделі поведінки в сталому суспільстві;
 • Профілактика утруднень  в педагогічній діяльності.
 • Методична робота в школі здійснюється за програмою підготовки творчого педагога – психолога – дослідника на діагностико-корекційній основі і забезпечується інформаційно-аналітичною системою(аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік , причому використовуючи порівняння показників протягом 3-5-ти років з  метою відстеження динаміки розвитку), постійним оновленням інформаційного банку з питань нормативно-правового , науково-методичного та культурологічного забезпечення діяльності педагогічних працівників .               Важливим завданням МР в школі є формування цілісного педагогічного колективу.  Консолідація педколективу як колективу однодумців;організація діагностики та самодіагностики реальних можливостей учнів, класних колективів,професійних можливостей , потреб і запитів вчителів;контроль та експертиза НВП і його результативності;виявлення, узагальнення та поширення внутрішньо шкільного педагогічного досвіду, обмін педзнахідками;стимулювання групової творчості й ініціативи членів колективу;залучення до науково-дослідницької діяльності, цілеспрямоване створення досвіду;забезпечення зв’язків школи з більш широкими системами, педагогічною наукою, досвідом району, області.Цілеспрямована робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою є одним із домінуючих чинників охоплення всіх педагогічних працівників різними формами методичного навчання на шкільному, районному та обласному рівнях, прискорює формування ППД у визначеному закладом напрямі.   
 •   Пріоритетними принципами функціонування методичної служби  є системність у  її організації , діагностичний підхід, цілісність та безперервність освіти та практичної діяльності вчителів, гуманоцентричний та особистісно-орієнтований підхід, адресна спрямованість методичної служби, гласність та оперативність у розповсюдженні результативності методичної роботи, принципи етики відповідальності, оптимізація форм і методів МР.          
 • Науково-методична робота  в школі  має певні функції (додаток 3):планування – основоположна функція управління системою науково-методичної роботи;; організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленням та координацією структури системи науково-методичної роботи, змісту різних напрямків діяльності школи.;аналітично-моніторингова(діагностична) функція потребує розробки інструментарію для вимірювання різних складових багатогранного й складного об’єкта – якості освіти,аналізу досягнутого рівня освіти, стану та прогнозування наслідків її вдосконалення;прогностична; моделююча; компенсатона; відновлювальна; коригуючи; координаційна;пропагандистська ;контрольно-інформаційна ;інтегративна.
 • Методична робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми організації.МР.До колективних та групових форм  належать:
Педагогічна рада;
Методична рада;
Шкільні методичні об'єднання;
Постійно діючі проблемні семінари.
Творчі динамічні групи та пари у розповсюджені ідей школи СР;
Інформаційно-психологічна служба.
Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи залишаються ШМО, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої  освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки, перспективним педагогічним досвідом.Періодично по мірі прибуття нових вчителів до школи з метою адаптації до нових умов роботи в закладі працюють школа молодого  та новопризначеного вчителя. Крім того, успішно працюють динамічні творчі мікрогрупи та пари по підготовці до засідань педагогічної ради та в роботі по здійсненню науково-теоретичної та практичної підготовки.Діяльність ШМО зумовлена завданнями, що ставить педагогічний колектив на конкретний навчальний рік .Значну підтримку професійному зростанню вчителя надають засідання ШМО. У закладі,окрім чотирьох  методичних об’єднань, практикується діяльність тимчасових динамічних творчих груп з впровадження інновацій науково-методичної проблеми в навчально-виховний процес закладу, інформаційно-методичного центр, психолого-педагогічного та теоретичного семінарів. Це дозволяє залучати більшість педагогів школи до творчої співпраці та зміцнення атмосфери пошуку.Методична рада школи, яка координує дії методичних підрозділів, аналізує, узагальнює, пропонує учасникам навчально-виховного процесу оптимальні шляхи вирішення конкретної проблеми, виступає мозковим центром в організації методичної роботи з педагогічними кадрами . Останнім часом поширення набули нетрадиційні масові форми організації методичної роботи, в тому числі  методичні фестивалі, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, психолого-педагогічніі студії, майстер-класи,  моделювання педагогічних ситуацій; калейдоскоп методичних інноваційних розробок уроків, методичні «мости»,  ярмарки власних електронних підручників, методичних рекомендацій, аукціон методичних розробок; конкурсні виставки методичних розробок уроків, виховних заходів, які значною мірою урізноманітнюють співпрацю педагогічних працівників у справі підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності.Масові форми методичної роботи мають свою специфіку, призначення і періодичність проведення. Традиційні масові (методичні семінари-практикуми, науково-педагогічні конференції, педагогічні ради, педагогічні читання)Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють наставництво, стажування, консультування, відвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту  і є складовою самоосвітньої діяльності вчителя, здійснюється за індивідуальним планом з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва та досвідчених педагогів школи Відмінною рисою самоосвіти педагога є те,що результат такої роботи - розвиток учнів, а не лише самовдосконалення в професійному та фаховому рівнях.
Форми самоосвіти педагогів :поглиблена підготовка до уроку;виконання до курсових та міжкурсових завдань;заняття на очно-заочних курсах;виступи з доповідями на семінарах,педагогічних радах, методичних об’єднаннях;систематичне читання книг та періодичних видань.     
Критерієм оцінювання самоосвітньої діяльності вчителя з метою визначення динаміки значущих самоосвітніх результатів, забезпечення моніторингу індивідуального прогресу вчителя, демонстрації його здатності практично застосовувати освітні надбання  є  портфоліо педагога( додаток 4). Портфоліо вирішує ряд завдань методичної роботи : розвиває й постійно підтримує мотивацію, готовність педагога до свідомої ефективної цілеспрямованої самоосвіти;розвиває рефлексивну і самооцінну діяльність, розширює можливості самовизначення;прискорю процес оцінювання, визначає діапазон професійних можливостей учителя;фіксує зміни й зростання за певний час;забезпечує непереривність самоосвіти;сприяє активізації післядипломної освіти вчителя в між курсовий період, підвищує рівень його методичної культури.     Оцінити професійну діяльність вчителя можна за чинниками: непереривна освіта  (методологічна грамотність, поповнення знань, розвиток професійних умінь); здійснення освітнього процесу(моделювання уроку,організація уроків,організація індивідуально-диференційованих занять,організація підсумкових заліків,позакласна робота з предмета) ; документаційне оформлення діяльності(планування освітнього процесу,ведення журналів, виконання програм, перевірка зошитів); підтримка шкільного устрою життя( виконавча дисципліна, мотиваційність виконання функціональних обов’язків,збереження позитивного мікроклімату, виявлення й розвиток творчої ініціативи) ; соціальна активність( участь у педагогічному ярмарку,участь у професійних конкурсах,участь у громадських зборах,робота в мікросоціумі школи). Методична робота організує діяльність педагогів в освітньому просторі навчального закладу і спрямована на реалізацію головної науково-методичної теми школи . Наукова тема школи – це обґрунтоване актуальне завдання, що має бути вирішене педагогічним колективом за певний час для досягнення бажаних якісних змін у навчально-виховному процесі.  

Е-атестація педпрацівників

 

Система призначена для проведення атестації педагогічних працівників.
Атестація проводиться з метою встановлення відповідності рівня кваліфікації педагогічних працівників вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних категорій (першої або вищої) або підтвердження відповідності педагогічних працівників займаним ними посадам на основі оцінки їх професійної діяльності.
Основними завданнями атестації є:
• стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, їх методологічної культури, особистісного професійного зростання, використання ними сучасних педагогічних технологій;
• підвищення ефективності та якості педагогічної праці;
• виявлення перспектив використання потенційних можливостей педагогічних працівників;
врахування вимог державних освітніх стандартів до кадрових умов реалізації освітніх програм при формуванні кадрового складу освітніх установ;
• визначення необхідності підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• забезпечення диференціації рівня оплати праці педагогічних працівників.   
З 01.09.2014 року розпочинається впровадження обласного науково-педагогічного проекту "Електронна атестація Педагогічних працівників".

 

 

 

 

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 Н.Р.
    

Аналіз

роботи педагогічного колективу 

   над реалізацією ІІ етапу роботи

  Губиниської ЗОШ I-III ст. №1 

за 2016/2017 н.р.

 
Сьогоденне суспільство перебуває в  умовах  стрімкого розвитку  інноваційних  перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, у тому числі і соціальної. Суспільству і державі потрібні громадяни, які вміють соціалізуватися в швидкоплинний соціум, люди творчі, активні, конкурентоспроможні, компетентні, здатні до  змін, з гнучким критичним  мисленням, універсальними способами дій, засвоєними духовно-моральними цінностями. 
Суспільно важливе завдання для освітян - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. 
Програма обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» спрямована на удосконалення системи виховання соціально компетентної особистості, що в повній мірі відповідає державній освітній політиці і забезпечує, таким чином, становлення зрілого громадянського суспільства в Україні та соціально компетентної особистості, здатної до навчання впродовж усього життя. 
Реалізація основних завдань Програми потребує від членів МР та педагогічного колективу  особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства.  Це передбачає формування особистості та професіонала, патріота України, який усвідомлює свою приналежність до європейської цивілізації й чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки.  
У 2016/2017 н.р. педагогічний колектив школи працював на ІІ (організаційно-моделюючому) етапі роботи  над провідною науково-методичною проблемою обласного науково-методичного проекту «ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» В контексті  вирішення загальної проблеми та проблеми району «Формування соціально-компетентної особистості засобами інноваційних технологій навчання і виховання» школа працювала над проблемою «Формування соціально компетентної особистості в контексті школи громадянського становлення»
МР в тісному взаємозв’язку з ШМО працювали над реалізацією наступних проблем:
 
МР
Створення оптимальних умов для формування механізмів модернізації методичної роботи  в умовах стандартизації освітнього процесу та  розвитку соціалізації особистості
МОПК Створення  оптимальних психолого-педагогічних умов для формування соціально компетентної особистості молодшого школяра в умовах стандартизації початкової освіти
МОПМН Формування соціально адаптованої, економічно компетентної  особистості в умовах стандартизації  ПМ освіти
МОСГН Реалізація громадсько-патріотичного потенціалу предметів  суспільно-гуманітарного напрямку як фактор формування загальноосвітньої і соціальної компетентності  особистості
МОКК Створення оптимальних умов для формування активної життєвої позиції як важливої умови громадянської зрілості
                                     Склад методичної ради 
Методична рада у складі 7 чоловік працювала над реалізацією проблеми «Створення оптимальних умов для формування механізмів модернізації методичної роботи  в умовах стандартизації освітнього процесу та  розвитку соціалізації особистості»
вчителів – методистів – 5, членів МР -3
старший учитель – 4, членів МР-2
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 9/6
спеціаліст І кваліфікаційної категорії – 5
спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії – 0,
спеціаліст: 11 розряд -4/1
10 розряд-1
 
що свідчить про потужний методичний досвід й  високий рівень професіоналізму педпрацівників та членів методичної ради.
 
Методична рада школи  керувалась у своїй діяльності :
Законом України «Про освіту»;
Законом України «Про загальну середню освіту»;
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 р
Концепція національно –патріотичного виховання учнівської молоді;
Нормативними документами МОН України;
Методичними рекомендаціями МОН, ДОІППО, районного відділу освіти;
Концепцією випереджальної освіти для сталого розвитку в трансформації регіональної системи освіти;
Державним стандартом  початкової та базової середньої освіти.
 
 
 
Пріоритетні напрямки діяльності та ключові завдання 
методичної ради в 2016/2017 н.р.
Уся діяльність була підпорядкована реалізації таких завдань:
Забезпечення науково-методичного супроводу роботи МР на ІІ(організаційно-моделюючому ) етапі роботи над  обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 
Експертиза наукової літератури з проблеми, створення «банку інформації»  відповідно завдань дослідження , визначення освітніх стратегій соціалізації особистості в НВП
 
Усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів
 
Формування  єдиного інформаційно-освітнього простору школи в умовах активізації механізмів соціалізації та соціально-політичної адаптації особистості, залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів та реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді 
 
Відбір методик діагностики та проведення моніторингу НВП з питань соціалізації особистості
 
Організаційно-педагогічне забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом упровадження інноваційно-мотиваційних форм управління  та підтримку творчо обдарованих дітей та дітей з особливими потребами в контексті реалізації компетентнісної моделі освіти
 
Підвищення рівня компетентності для сталого розвитку учасників НВП. Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та творчої самореалізації особистості
 
Стимулювання  педагогічних кадрів до створення технологічного фонду нагромадження технологій розвитку соціально компетентної особистості,  публікації власних наробок, узагальнення результатів роботи через засоби масової інформації  на web-сайтах та блогах
    Реалізуючи   ІІ етап науково-методичної проблеми школи ,  методичною радою школи  усвідомлено пріоритети освіти , спрямованої на комплексне впровадження  педагогічних стратегій   соціалізації особистості, інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів,  щодо  створення оптимальних умов для формування механізмів модернізації методичної роботи  в умовах стандартизації освітнього процесу та  розвитку соціалізації особистості , сплановано роботу  ШМО , шкільного дослідницького товариства «Гіперіон»,  поповнено «банк інформації» з питань соціалізації, педагогічних технологій з розвитку соціальних компетенцій учнів, визначено основні показники  для системного відстеження, діагностики рівня соціальної компетентності учнів, рівня вихованості, професійної спрямованості та смисложиттєвих орієнтацій, організовано  роботу  психолого-педагогічних та теоретичних семінарів з проблеми соціалізації  особистості «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості» , інформаційно-методичних дайджестів «Соціалізація особистості в умовах сучасної школи»,  методичних  навчань з питань освіти для сталого розвитку «Освіта для сталого розвитку – в життя», батьківського лекторію «Сімейні цінності», педагогічної вітальні «Славетні жінки України: педагогічні погляди Софії Русової». Розглядались  питання результативності роботи вчителів школи за Державним стандартом початкової та базової освіти , проведення  системної підготовки учнів до ДПА та ЗНО, результативності індивідуально-групової форми  консультативного навчання випускників, організаційно-педагогічні особливості оцінки та контролю знань випускників школи. 
Протягом 2016/2017 н.р. методичним активом проведено 5 засідань МР, на яких розглядались  актуальні питання з проблем соціалізації особистості в умовах становлення громадянського суспільства.
№ зас-ня
з/п Питання для обговорення
1засідання
від 31.08.
2016.р. 1. Проблемно-аргументована експертиза реалізації планів методичної роботи в школі  на  І(підготовчому)  етапі роботи над проблемною темою та визначення пріоритетів в роботі МР на ІІ(організаційно-моделюючому) етапі  в 2016/2017 н. р. з подальшим обговоренням на засіданнях ШМО та формуванням нормативно-правової бази
2. Про організацію роботи інформаційно-методичного дайджесту в 2016/2017 н. р. та механізм проведення літературно – мистецьких заходів до знаменних ювілейних  дат та урочистих пам’ятних подій з подальшим висвітленням у «Шкільному меридіані» , Інтернет –сайті,  регіональній періодичній пресі
3 Про підготовку інструментарію для проведення моніторингу з питань соціалізації з метою реалізації ІІ етапу роботи над проблемною темою
4. Особливості роботи вчителя-предметника  за новими підручниками та програмами в умовах стандартизації освіти та реалізації Методичних рекомендацій Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді
Позачергове  засідання від 15.09.2016 р.№1/1 1 Про затвердження Статуту та Положення шкільного наукового товариства «Гіперіон» та діяльність в 2016/2017 н.р.
Позачергове засідання від
04.10.
2016 р №1/2 Про поновлення та погодження інструкцій з БЖД в кабінеті біології , хімії під час проведення лабораторних досліджень
2 засід.
від 11.11.
2016 р. 1. Створення соціалізуючого розвивального середовища як тла для розвитку та успішної соціалізації учнів в умовах реформованої школи
2. Про результативність проведення 1 етапу моніторингових досліджень  мовної, математичної   освіти в школі. Спрямованість корекційної роботи за результатами моніторингових досліджень
3. Про організацію та основні пріоритети в роботі з новопризначеними вчителями. Результативність планування роботи наставника
4. Результати  моніторингу сформованості  рівня соціальної адаптованості , активності, автономності та етичного виховання  учнів за методикою М.Рожкова
3 зас.
від 14.01.
2017 р. 1. Концепція НПВ в дії: виховання  ціннісного ставлення до життя як складова процесу соціалізації особистості школяра
2. Про експертизу рівня навчальних досягнень учнів школи з базових предметів за 1 семестр та результативність 2 етапу моніторингових досліджень мовної, математичної освіти 
3 Про результативність курсової перепідготовки в 2016 році та її вплив на продуктивність НВП в школі
4 Про хід адаптації учнів 1,5 класів та реалізацію Програм вивчення стану адаптації школярів протягом 1 семестру 2016 р.
4 засід.
від 02.03.2017 р. 1 Про хід атестації педпрацівників , підготовку творчих звітів, презентацій інноваційного ППД з питань соціалізації особистості 
2. Актуальне обговорення «Узагальнення теоретичного і практичного досвіду самоосвітньої діяльності вчителя в системі безперервної освіти»
3 Про ефективність та результативність впровадження поглибленого  вивчення іноземної мови в1,2 класах 
5 засід.
від 10.05.2017 р. 1. Про організаційно-педагогічні особливості оцінки та контролю знань випускників школи у формі ЗТ та забезпечення якісної підготовки випускників до ЗНО,ДПА
2. Підсумки моніторингових досліджень якості мовної, математичної   освіти.
Моніторинг  навчальних досягнень учнів з базових дисциплін  за ІІ семестр 2017 р.
3. Результативність ДПА та ЗНО як показник успішної соціалізації особистості 
4. Експертиза   діяльності  школи на ІІ етапі роботи над науково-методичним проектом 
Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи МО на наступний рік
Членами методичного активу здійснювалась робота по організації та проведенню теоретичних, психолого-педагогічних семінарів, випуску інформ-дайджестів, «круглих столів», ділових ігор, педрад, аналізу моніторингових досліджень якості мовної,  математичної   освіти, читацьких навичок учнів школи І ступеня,  активізовано обмін досвідом шляхом проведення предметних місячників, декадників, тижнів, взаємовідвідування.
Діяльність центру моніторингових досліджень НВП
Робота методичної ради здійснювалась на діагностичній основі згідно наказу від  08.09.2016 р. № 102/4 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження в школі в 2016/2017 н.р.» з метою  визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої соціалізації; вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, результатами роботи вчителів, рівнем соціального захисту, моральними установками, оцінюванням якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення кабінетів в школі створений центр моніторингових досліджень , який відстежував стан освітнього процесу з питань НВП та соціалізації особистості:
Моніторингу рівня соціалізації учнів школи.
 
 
Моніторинг  вивчення соціалізованості особистості учня «Рівень соціальної адаптації до життя».
У травні 2017 р. у школі проведено анкетування, метою якого було виявити рівень соціальної адаптованості, активності, автономності та морального виховання учнів.  Школярам пропонувався тест, який включав 20 тверджень. , на які слід зазначити відповідь, базуючись на таких оцінках: 4- завжди, 3 – майже завжди, 2 – іноді, 1 – дуже рідко, 0 – ніколи.  Результати анкетування показали, що з анкетованих  111 учнів 3-11 класів (91%) низький рівень адаптації мають 14 учнів (12,6%), середній – 68 учнів (61,3%) і високий – 29  учнів (26,1%).
 
Діагностика соціально-психологічної адаптації учнів 9-11 класів
В анкетуванні брало участь 14 учнів 9-11 класів. Інтегральний показник адаптованості школярів розраховувався за формулою А=а/(а+в)100% на основі результатів шкали відповідей анкетованих старшокласників.  Найвищий показник адаптованості (69%)- 1 учениця 11 класу – 7,1 %.Середній показник – від 50% до 65,5 % - 12 чоловік – 85,8 %. Низький рівень  - 47% - 1 учень 9 класу – 7,1 %.
 
Діагностики соціальної компетентності та ціннісних орієнтацій учнів 
 
В учнів 7,8,9 класів особисті потреби вище колективних, переважають мотиви власного благополуччя та прагнення до власного престижу. Діти   переважно орієнтуються на винагороду безвідносно до   роботи, схильні до суперництва
 
 
 
 
 
В учнів 6,10 класів відмічено високий рівень направленості на взаємодію. Ці колективи володіють комунікативними навичками, для них характерні активна робота в колективі та зацікавленість у спільній діяльності. Вчинки учнів визначаються потребою у спілкуванні.
 
 
 
Учні 6,8,9 класу виявили низький рівень  зацікавленості у вирішенні колективних завдань і проблем та здатності відстоювати в інтересах справи точку зору, яка буде корисною і найкращою для виконання поставленої цілі .
 Також спостерігається низький рівень мотивації колективної діяльності  та оволодіння новими уміннями та навичками колективної діяльності.
 
Діагностики професійної спрямованості та смисложиттєвих орієнтацій старшокласників
 
Моніторинг професійної компетентності членів ШМО та  класних керівників
Діагностики батьків «Формування життєвих цінностей у вихованні дітей» та в «Виховання життєстійкості  та толерантності дитини»
  Моніторинг стану сімейного виховання, проведений серед батьків 5-11 класів , дав змогу визначитися із стилями виховання у родинах, які сприяють формуванню життєвих цінностей у вихованні дітей .  Найдоцільнішим є демократичний стиль виховання, коли батьки готові в разі потреби допомогти дитині, постійно спілкуються з дитиною, вірять в її здатність до успішної самостійної діяльності. Проте є родини, в яких переважає авторитарний та ліберальний стилі спілкування.  Тому КК у наступному навчальному році слід врахувати проблемні сім'ٰї, щоб надавати їм педагогічну  підтримку.
 
  
Моніторинг фізичного розвитку учнів: розподіл за групами здоров’я 
 
Моніторинг батьків щодо навчально-виховної діяльності педагогічного колективу
 
Діагностика обліку зайнятості дітей позашкільною освітою.
 Зайнятість дітей «групи ризику».
 
 
 
 
Моніторинг забезпеченості підручниками
 
 
Результати моніторингових досліджень узагальнювались членами МР та ШМО протягом року, які надавали методичні рекомендації для проведення корекційної роботи з учасниками НВП 
Робота з молодими та новопризначеними вчителями
Протягом 2016/2017 н.р. в школі працював новопризначений  вчитель інформатики, що не має педагогічної освіти та 1 новопризначений вчитель історії.. Здійснювалась робота наставників та кер. МР, ШМО щодо надання дієвої практичної допомоги новопризначеним  педагогічним працівникам у їх професійному становленні як учителя та класного керівника, у підвищенні професійної майстерності педагогічних працівників, створенні індивідуальної творчої лабораторії та сприятливого морально-психологічного клімату для творчої активності вчителя та ефективного втілення сучасних  технологій розвитку інноваційної особистості, забезпечення умов для індивідуального розвитку інноваційного потенціалу обдарованих та творчо здібних учнів,  стимулювання їх творчої активності та системної підготовки до участі в II-IV етапах ВУО з базових дисциплін , обласних та районних конкурсах дитячої творчості, спортивних змаганнях .  У творчому контакті працювали пари вчитель-наставник : надана допомога щодо календарно-тематичного планування предметів, проведено анкетування на основі досягнень психолого-педагогічної науки, практичного досвіду, опрацьовані пам’ятки, рекомендації, поради, здійснювався аналіз педагогічних ситуацій. 
Рівень підготовки  новопризначених учителів до уроків –достатній, на уроках намагаються використовувати не лише підручник як основне джерело інформації, а й матеріали з додаткових інтернет -джерел .Учитель історії Камінець В.В. працює над індивідуальною проблемною темою «Формування критичного мислення на уроках історії», але виявляв пасивність в роботі МО: протягом року  1 семестру  брав  участь у обговоренні реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти та Концепції національно –патріотичного виховання на уроках  історії,   не залучив жодного учня до участі в І етапі ВУО через перебування на курсах при ДОІППО, хоча терміни проведення ВУО були перенесені.  Вчитель намагається використовувати у своїй діяльності інтерактивні технології, що сприяють формуванню критичного мислення та історичної компетентності школяра,  Новопризначений вчитель інформатики Бережний Д.О. намагається реалізувати розвивальні можливості навчального матеріалу, застосовуючи сучасні методи та форми навчання, прийоми міркування, протягом року здійснювалась корекційна робота щодо структурування уроку , обговорення ролі та функцій учителя та учнів на уроці, забезпечення проблемно-пошукового та дослідницького  методу навчання. Рівень адаптації новопризначених учителів достатній.
Здійснення самоосвітньої діяльності педагогічних працівників
   Протягом 2016/2017 н.р. у школі  раціонально здійснюється організація самоосвітньої роботи як ефективний засіб розвитку професійних інтересів і творчих пошуків педагогів, відбувається формування нового професійного мислення та методологічної культури через інтерактивне дистанційне навчання на базі  ДОІППО, а саме підвищено роль методичної роботи щодо формування в учителів нового педагогічного мислення по впровадженню в НВП новітніх розробок продуктивних, особистісно-розвивальних освітніх технологій з розвитку соціалізації особистості школяра. Слід відзначити високий рівень самоосвітньої компетентності членів МР: вчителі школи підвищували свій самоосвітній рівень на базі ДОІППО та шкіл району, через ППД  на інтернет-сайтах учителів-новаторів, Методичному порталі, через участь у предметних вебінарах роботи інтерактивної школи творчого вчителя: 4 учителі отримали сертифікати (Конюхова Н.О., Охмат Н.В., Брага І.В., Лялька Т.М.)  Учителями-предметниками укладено плани самоосвітньої діяльності, які доповнювались та коригувались протягом року та повністю реалізовані.
 Курсову перепідготовку   на базі ДОІППО пройдено 4 –ма вчителями Камінцем В.В. , Деркачем О.Б., Брагою І.В., Легенею М.В. та очно-заочною формою навчання заступники з НМР Конюхова Н.О. та ВР Охмат Н.В.
Протягом року 3 адміністратори школи Стрельченко Л.А., Охмат Н.В., Конюхова Н.О. підвищували свій  рівень управлінської діяльності та організації моніторингових досліджень через участь у тренінгах на базі ДОІППО:
Стрельченко Л.А. «Внутрішньошкільний контроль в навчальному закладі: нормативи та практика роботи»
Конюхова Н.О. «Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу у ЗНЗ» 
Охмат Н.В. « Розвиток навичок ефективного управління виховною позакласною роботою»
 Вчителями виконано захист випускної роботи з предмету та отримано свідоцтва підвищення кваліфікації. З метою підвищення професійної компетентності вчителів у галузі ІКТ вчитель інформатики залучався до участі в районних семінарах на базі Голубівської ЗОШ №1 та Знаменівської ЗОШ №1 .
План курсової перепідготовки вчителів виконано відповідно заявок .
Участь учителів  у вебінарах на базі ДОІППО, шкіл району
Протягом н.р. учителі школи брали участь у авторських  вебінарах зимової сесії онлайн-проекту Видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого  вчителя» : Жадан І.В., Попелло І.О.,Тараненко Н.Г., Конюхова Н.О., Лялька Т.М., Охмат Н.В., Брага І.В., Легеня М.В. , у тренінгу «Алгоритм підготовки до складання ЗНО» (ДОІППО, Н.І.Ярош), «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури» (Орлівщанська ЗОШ Л.Г.Щегляк), взяли участь у майстер-класі «Відкриття нової обласної творчої філологічної майстерні» (Н.В.Охмат, ДОІППО) та у вебінарах «Проблеми забезпечення наступності у вивченні української мови та літератури між початковою та середньою ланкою» (Мар'янівська ЗОШ, Н.О.Конюхова та Л.Р.Захарчич), «Інтерактивна школа творчого вчителя» (Н.В.Охмат), «Комунікативний підхід до вивчення англійської мови» (Н.І.Ярош). Вчителі   отримали сертифікати участі у вебінарах видавництва «Ранок».
Заступник директора з НМР Конюхова Н.О. брала участь у вебінарі на базі ДОІППО «Робота закладу з обдарованими учнями»
Участь членів МР  в обговоренні правових документів
Протягом року члени МР долучались до вивчення та обговорення нових нормативно-правових документів: проект Закону України «Про освіту», Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 р., Програми розвитку початкової освіти, членами МР надавались пропозиції щодо їх реалізації та розміщені на сайті ДОІППО.
Діяльність МР школи на ІІ етапі роботи над проблемною темою
Поповнено  інформаційний банк науково- методичної літератури з  проблеми «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства»   та  список з проблемної теми проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Створено банк літератури з проблем «Створення умов для успішної соціальної адаптації школярів в умовах оновленого Держстандарту та проблеми наступності НВП»
У цьому н.р. МР продовжила роботу  над реалізацією Всеукраїнської науково-експериментальної проблеми «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» Директор школи Стрельченко Л.А. та заступник директора з НМР Конюхова  Н.О. в 2013 та 2015  рр. пройшли курси за дистанційною формою навчання та частково реалізували ідеї Концепції випереджальної освіти для сталого розвитку через методичні навчання  з питань школи для сталого розвитку, розвитку «Освіта для сталого розвитку –в життя»,  які проходили протягом року з таких питань:
Тематика засідань Термін проведення Відповідальний
Банк інноваційного досвіду з проблем сталого розвитку – в дію вересень Лялька Т.М.
Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти на засадах інноваційно-зорієнтованого сталого розвитку суспільства жовтень МОПГН
 Комплексний інструментарій для проведення  діагностики з питань втілення ідей сталого розвитку в життя листопад МР
Запровадження  компонентів освіти для СР шляхом інтеграції та проведення бінарних уроків листопад ШМО
Реалізація потреб сталого розвитку в роботі класного керівника грудень МОКК 
Використання ІКТ та Інтернет-простору для  втілення освіти для сталого розвитку січень МОСГН
Запровадження «наскрізного навчання» як складова в контексті освіти для сталого розвитку  за матеріалами Висоцької О.Є. лютий МОПК
 
Бібліотечно-інформаційне обслуговування  учасників НВП в системі упровадження ідей освіти для сталого розвитку травень Лялька Т.М.
Слід відзначити дієвість тематичних інформаційно-методичних дайджестів «Соціалізація особистості в умовах сучасної школи»  , що виходили 9 разів на рік. Темами стали проблеми раціональної організації самоосвітньої діяльності вчителя та учня в умовах соціалізуючого освітнього середовища як ефективного засобу саморозвитку соціально активної особистості учня та вчителя. МР та ШМО  підготовлено випуск таких тематичних дайджестів:
 
Термін випуску Проблемна тема
Відповідальний
вересень Інновації  в роботі бібліотеки  у контексті змін медіа-середовища як засіб розвитку соціально компетентної  особистості читача Лялька Т.М.
жовтень Теоретичні аспекти освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства  в умовах сучасної школи МР
листопад Як створити  соціалізуюче розвивальне освітнє середовище як тло  для розвитку та успішної соціалізації учнів в умовах реформованої школи МОСГН
грудень Вернісаж методик для здійснення моніторингових досліджень  щодо впровадження моделей розвивального освітнього середовища в умовах ШНТ МОПМН 
січень Глосарій  «Виховний аспект процесу соціалізації  в умовах реалізації Концепції національно-патріотичного виховання » МОКК
лютий Педагог і учень – ключові фігури в організації педагогічної технології партнерства для успішної соціалізації особистості МОСГН
березень Алгоритм в організації науково-дослідницької діяльності вчителя та учнів  в умовах стандартизації освіти МР
квітень Запобігання негативній соціалізації в навчально-виховному процесі МОПМН
травень Методичні рекомендації «Психологічна робота з батьками – як шлях до підвищення їхньої ролі в успішній соціалізації та формуванні життєстійкості дитини» МОКК
 
МР розроблено тезаурус-презентації « Соціалізація особистості – сучасний виклик сьогодення » , «Технологія створення розвивального освітнього середовища для здійснення  науково-дослідницької діяльності учнів», Результативність діяльності моніторингової служби школи щодо здійснення моніторингових досліджень НВП », інформдайджест «Теоретичні аспекти освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства  в умовах сучасної школи» , « Психологічний моніторинг як засіб успішної адаптації та соціалізації особистості», відкритий мікрофон «Шляхи упровадження оновленого Державного стандарту освіти у формуванні соціально-компетентної особистості школяра», калейдоскоп педтехнологій «Сучасні педагогічні технології як ефективний інструмент для розвитку соціально компетентної особистості через  упровадження оновленого Державного стандарту освіти ПШ та ОШ», діяльності педагогічного колективу щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 
      Протягом року вчителі школи були залучені до участі в конкурсі «На кращу розробку інноваційного уроку » з використанням технологій розвитку соціалізації особистості та формуванні методичної скриньки «Інноваційний урок -2017». Проведено калейдоскоп відкритих уроків із застосуванням  елементів інтерактивних методик за О. Пометун , Л. Пироженко , Л.П.Дашевською, С.Логачевською ( ІКТ, технологія колективно-групового навчання, технологія формування творчої особистості молодшого школяра, технологія рівневої диференціації , технологія успішності учня ,технологія використання фреймових структур та  зорових опор).
  На засіданні педагогічної ради школи розглядались актуальні питання :
2.1.Технологія створення розвивального соціалізуючого освітнього середовища для здійснення науково-дослідницької діяльності педагогів та учнів як чинник успішної соціалізації учнів: обмін передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці
2.2. Проблеми адаптації  в нових  умовах навчання учнів 1 та 5 класів в ході реалізації Програм вивчення рівня адаптації в умовах оновленого Держстандарту початкової та базової загальної освіти листопад
 
 
 
3.1 Результативність діяльності моніторингової служби школи щодо здійснення моніторингових досліджень НВП
 3.2. Організація харчування в школі як один із факторів  впливу на  збереження здоровʼя дітей січень
4.1.Моніторинг професійної компетентності вчителів школи. Підсумки атестації педагогічних кадрів. 
4.2Про підсумки впровадження Державного стандарту базової загальної середньої освіти у 8 класі березень
3. Про результати роботи педагогічного колективу з безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму у 2016/2017 навчальному році. травень
На певних етапах проведення педрад практикувались проведення групової «мозкової атаки», «круглого столу», «відкритого мікрофону» по обміну досвідом, ділової гри щодо розробки моделі розвитку та стимулювання творчого потенціалу особистості школяра, , «методичних роздумів», «теоретичних блоків», тезаурусів, аналітичного дослідження , калейдоскопу інноваційних ідей, презентацій ППД вчителів та робота в динамічних парах. 
У підготовці та проведенні педрад слід відзначити активність класоводів 1-4 класів, таких вчителів  як Браги І.В., Охмат Н.В., Захарчич Л.Р., Конюхової Н.О., Щегляк Л.Г, Стрельченко Л.А., Ляльки Т.М., Тараненко Н.Г., Легеня М.В.
МР продовжено розробку програм упровадження інноваційних технологій навчання та виховання з соціалізації особистості в практику роботи ШМО , шляхом анкетованого опитування вивчались запити учнів школи з реалізації профільного навчання та  допрофільної підготовки та їх інтересів до засвоєння спецкурсів в 2016/2017 н. р. та вибору допрофільного предмету та профілю навчання учнями  10  класу. Варіативна складова навчального плану та філологічний профіль були зорієнтовані на професійне самовизначення учнів та спрямовані на поглиблення  та профілізацію знань учнів.      
Вчителі - члени ШМО працювали над вибором підручників для учнів 9 класу за Новим Державним стандартом в репозитарії МОіН України з метою забезпечення учнів якісним навчальним матеріалом.
  Експертиза варіативної складової навчального плану свідчить про те, що  у цьому навчальному році варіативна складова не використовуватиметься . Поглиблене вивчення англійської мови в 1-4 класах початкової школи здійснюється за рахунок інваріантної складової  навчального плану (наказ МОНМСУ від 10.06.2011р.№572, дод.4) та результативна робота з обдарованими учнями .
                    На базі школи проведено:
Районний семінар вчителів іноземної мови  травень, 2017 р.
Районний етап ВУО з базових дисциплін(листопад-грудень)
            Діяльність шкільної  психолого-педагогічної комісії (ППК)
З метою забезпечення комплексного підходу до навчання та виховання дітей і підлітків протягом року діяв ППК , який вирішував проблеми адаптації школярів 1, 4(І етап адаптації), 5 класів та здійснював вивчення  особливих освітніх потреб дітей, надання рекомендацій щодо змісту, форм і методів навчання, здійснення корекційно – розвиткової роботи з урахуванням навчально – пізнавальної діяльності та психологічних розладів поведінки: виявлено групу учнів 4 класу  з низьким рівнем соціалізації та схильних до прояву фізичної та вербальної агресії та учня 1 класу Пащенка В. з низьким рівнем адаптації, проведено консультування батьків учня, запит та обстеження на ОМПК, де розглянуто питання про перебування дитини в школі та  продовження навчання в спеціалізованому закладі , хоча батьки не погодились на навчання в спецзакладі. Учень переведений з умовою навчання в 2 класі за індивідуальною скоригованою програмою.
КК керівниками укладені програми адаптації реалізовані в повному обсязі, укладено план взаємодії  з РМПК. Протягом року   консультативн0-методична допомога   надавалась у проведенні діагностичних досліджень та корекційно-розвивальної роботи з учнями, які мають проблеми в адаптації, з питань організації сприятливого мікроклімату у дитячому колективі та ефективного управління ним. Запрошено для корекції поведінки учнів 4 класу районного психолога Скрягу Н.В., яка провела діагностику учнівського колективу  та надала рекомендації класному керівнику Тараненко Н.Г. та батькам щодо попередження агресивних тенденцій в родині та колективі.
 
Робота з обдарованими дітьми: участь в ВУО,
творчих конкурсах різних рівнів
 
Одним з пріоритетних напрямків в системі роботи з обдарованою молоддю є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей, тому з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, в 2016/2017 н.р. у школі  забезпечено системну результативну роботу з обдарованою молоддю. 
У школі наявні шкільна комплексна програма  «Творча обдарованість» на період до 2017 р., заходи щодо реалізації Державної програми з обдарованою молоддю на 2007-2012 рр. , Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015р. № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», активізована робота щодо участі учнів школи у районних, обласних конкурсах дитячої творчості, ВУО з навчальних дисциплін.                                                     
  У листопаді 2016 р. поновлено інформаційний банк даних «Обдарованість», що складає 26 учнів школи, на 1 учень менше проти  минулого року. Із них 8 учнів школи здобули призові місця в ІІ етапі ВУО ,1 учениця 11 класу Коряк Катерина -3 місце в районному етапі ВУО з української мови і літератури , 12 проти 6 за м.р. -  в спортивних змаганнях, 3 в конкурсах вокального та хореографічного спрямування. 
У рамках місячника розвитку творчих здібностей учнів методичною радою сумісно з учителями - предметниками було проведено 1 тур ВУО з базових дисциплін  та малої математичної олімпіади молодших школярів  для учнів 3,4 класів. До 1 туру ВУО було залучено 44,9% школярів школи 2-3 ступенів проти 40,37% % за минулий н.р., що більше в порівнянні з минулим роком на  4,6 %  хоча скорочено перелік предметів для участі ВУО (не проведено історію та првознавство у звязку з перебуванням вчителя на курсах при ДОІППО, інформатику  через брак часу на вивчення контенгенту учнів ( 1 –й рік роботи вчителів), хоча майже стабільною залишилась  кількість учасників ВУО  проти 2015/16 н.р. й  за рахунок участі учнів школи в осінній сесії Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус» , «Гринвіч» та «Кенгуру». 
Найбільша кількість бажаючих учнів взяти участь у 1турі виявилась в олімпіаді з  української мови і літератури – 13 учнів, з математики (11 учнів),  біології(11 учнів) , хімії та трудового навчання  -8 учнів, англійської мови – 5 учнів, зменшилась –з географії (6 учнів)  у зв’язку з новоприбулими учителями, які протягом 1,5 місяця ще недостатньо вивчили контингент учнів.
 
 
 
Відомості про призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад
різних рівнів  за 2016/2017 н.р.  (8 призових місць  в районі)
 
Прізвище, ім’я та по батькові учня(учениці) Клас Предмет Місце На олімпіаді якого рівня
(р,о,в,м) Прізвище та ініціали педагога, який підготував
Коряк  Катерина Андріївна 11 Українська мова і література 3
Р
Захарчич Л.Р.
Легеня Владислава 
Олексіївна 10 Українська мова і література 2 р Щегляк Л.Г.
Коряк  Катерина Андріївна 11 російська мова 3 Р Щегляк Л.Г.
Стратій Анна Анатоліївна 8 російська мова 3 Р Конюхова Н.О.
Демченко Валерія 6 Математика 1 р Брага І.В.
Лялька Ольга Олександрівна 7 Математика 1 Р Брага І.В.
Стратій Анна 8 Математика 3 р Брага І.В.
Журавель Валерія 11 фізика 3 р Легеня М.В.
 
До районного туру Всеукраїнських учнівських олімпіад створено команду школи із 10 учнів , що менше проти минулого 2015/2016 н.р. , але свідчить про  стабільність  кількості учнів   в команді школи. Експертиза результативності проведених олімпіад та конкурсів заслуховувались на засіданні ШМО, методичних нарадах. . МР проведено рейтинг участі учнів школи в Всеукраїнських олімпіадах протягом п’яти  останніх років:
 
У порівнянні з минулим роком    кількість призових місць у 2 – 4 етапах олімпіад  протягом 3 років складала від 4 до  8 учнів школи, хоча слід відзначити, стабільною є кількість залучених учнів до районного етапу ВУО,  маємо 8 призових місць в районі, але знизився показник щодо результативності учнів в обласному етапі ВУО, хоча щодо участі учнів школи в обласних олімпіадах результат залишається майже стабільним і становить 0,63 %,  проти 0,61 % ,  що свідчить  про недостатню результативність та підготовку творчо обдарованих дітей в обласному етапі ВУО. Простежується відчутна динаміка результативності в спортивних змаганнях .  Слід відзначити ефективну систему роботи  з розвитку творчої обдарованості та індивідуальної роботи з учнями з цих предметів: 4  призери- район, 1-область, МОСГН (Кер. Ярош  Н.І. та МОПМВ – 4 призери( Кер. Брага  І.В.). 
Відсутність результативності роботи простежується з фізики, хімії, біології, інформатики .Учні не залучені до участі в ВУО з історії.
Керівнику МОПМН Бразі І.В. слід покращити організацію роботи з обдарованими дітьми щодо вище зазначених предметів, заступникам директора посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.
Як і в попередньому навчальному році, жоден учень школи не був залучений до участі в  роботі МАН, з’ясовані причини ( графік роботи МАН не задовольняє учнів) та проведенні учнівської науково-дослідницької діяльності, що є суттєвим недоліком в роботі з обдарованими дітьми. Слід відзначити , що протягом року на засіданнях МР, ШМО обговорювались проблеми діяльності  шкільного наукового товариства «Гіперіон»,реалізація програми та плану роботи ШНТ   здійснена не в повному обсязі.
Слід відзначити, що робота з обдарованими дітьми не була спланована і не розглядалась класними керівниками на засіданнях батьківського лекторію, хоча  у січні 2017 року був проведений семінар-практикум для батьків «Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в умовах сучасної школи». Підсумки проведення олімпіад заслуховувались на засіданні МР № 2 та ШМО, результативність роботи з обдарованими дітьми заслуховувалась на загальношкільних батьківських зборах (творчий звіт директора школи з елементами мультимедійної презентації)
Разом з тим, учні школи брали участь в Всеукраїнських предметних олімпіадах та конкурсах:
Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус» з математики та української ,  англійської мови;
Всеукраїнська гра «Соняшник»;
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»»
Міжнародний природознавчий інтерактивний конкурс «Колосок осінній»
Районний літературний фестиваль«Чарівний світ літератури» І місце (керівник Охмат Н.В)
Учителями – словесниками проведено шкільні етапи  Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка  та Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої», «Собори наших душ», Конкурсу творчих робіт до Дня слов’янської писемності та мови та забезпечено участь в районному етапі , Всеукраїнському конкурсі «Олімпус», «Кенгуру», «Гринвіч», «Колосок» , «Соняшник»
Таблиця результативності участі учнів школи 
в Конкурсах учнівської творчості
Назва конкурсу, турніру, секції МАН На якому
рівні
проводився Прізвище та ім’я учня (учениці) Клас Місце Прізвище та
ініціали
педагога-наставника
 
«Об’єднаймося ж, брати мої»
( «Література») ІІ
- -
-
V ІІ Міжнародний конкурс  з української мови імені П.Яцика ІІ Демченко Валерія
Журавель Олександр
Лялька Ольга 
Легеня Владислава
 
6
5
7
10 1р   3 О
2р 
1р   3О Захарчич Л.Р.
 
Конюхова Н.О.
Щегляк Л.Г.
VІІ  Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка
Р Легеня Владислава Олексіївна
Демченко Валерія
Лялька Ольга 
10
 
6
7
 
 
 
. Щегляк Л.Г.
 
Захарчич Л.Р.
Конюхова Н.О.
 
.
«Собори наших душ» в номінаціях «Література» І,ІІ
етапи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не брали участі
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
Районний літературний фестиваль «Чарівний світ літератури» 1 Команда школи 6
6
9 1 місце Охмат Н.В.
Квест-інтелектуальна гра «Знавець зарубіжної літератури» р Стронов Кирило
Коряк Катерина
Ігольніков Єгор
Легеня Владислава 10-11 1 р Щегляк Л.Г.
Районний пісенний конкурс «Дзвінкоголосе Присамар’я» р Журавель Валерія
Решетняк Катерина 11 3 місце
2 місце Ситник С.В.
Конкурс «Найкращий читач- 2017»
р Демченко Валерія 5-6 2 р Лялька Т.М.
Районний ий турнір з фут залу серед учнів 2001-2002 р.н.
р Збірна команда району:
Петрович Р.,
Почтовик В.,
Дубовик Д,
Лисогоря В.
6-7 1 місце
 
 
Деркач О.Б.
Конкурс екологічних агітбригад р Агітбригада «Еко-крок» 8-10 2 місце Охмат Н.В.
Всеукраїнська учнівська олімпіада «Олімпус» :
Укр.мова і література-3/9
Математика-12/9(вс)
Англійська 
мова -7
Біологія -2
Осіння сесія
Зимова сесія 12
Весняна сесія 27 1 диплом лауреата, книга в подарунок-укр.мова -5(вс)зс-6(м) диплом лауреата(3 ум-ос)
диплом  учасника -7(ам)
біологія -2 диплом учасника
Брага І.В.
Конюхова Н.О.
Захарчич Л.Р.
Ярош Н.І.
Щегляк Л.Г.
СтрельченкоЛ.А.
Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Гринвіч» Осіння сесія 5-9 5 клас -4 учні (золотий сертифікат)    
 6 клас – 2 учні (срібний сертифікат)   
 8 клас – 3 учні    (бронзовий сертифікат)    
 9 клас –1учень 
( срібний сертифікат)   Ярош Н.І.
СтрельченкоЛ.А
Міжнародний природознавчий інтерактивний конкурс «Колосок осінній»   Осіння сесія 2
 
 
3 10 учасників 
Золотий сертифікат -10
14 учасників
Золотий сертифікат -6
Срібний- 12 Попелло І.О.
 
 
 
 
Тараненко Н.Г.
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 4
5 учасників
Тараненко Н.Г.
 
Міжнародний конкурс з математики «Левеня 2015» та «Лелека» - - - - Токар П.І.
Бабенко Н.І.
Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру» 10 учнів
5-6 кл. «Відмінний сертифікат 5
«добре»-3 
2 учні  отримали  сертифікат учасників Брага  І.В.
Всеукраїнська фольклорна експедиція
“Звичаї, обряди, традиції мого краю”
р Пошукова група учнів 6-11 класів 6-10 Не брали участі Захарчич Л.Р.
Щегляк Л.Г.
Всеукраїнський конкурс- вікторина «Знавець олімпійського спорту» р Ломака Ірина
Науменко Ярослав 5
4
За участь відзначені Деркач О.Б .
Тараненко Н.Г.
 
Учні школи прийняли участь в конкурсах малюнків «Чорнобильська палітра», «Веселкові барви», «Україна- правова країна», «Зоологічна галерея» р 5-9 За участь відзначені Василенко О.М.
Спортивні здобутки школярів в 2016/2017 н.р.
 І місце- відкрита першість Новомосковського району з легкоатлетичного чотириборства пам’яті В.І.Туровець;
 І місце- першість Новомосковського району з настільного тенісу;
 ІІ місце- районні змагання з футболу на призи «Шкіряний м’яч»( юнаки 2004р.н.);
 ІІІ місце - районні змагання з футболу на призи «Шкіряний м’яч» (юнаки 2005 р.н.);
 ІІІ місце- районний турнір з футболу присвяченому Дню визволення с. Губиниха; 
ІІ- районні змагання з футзалу ( юнаки 2006,2007 р.н.); 
ІІ командне місце в районних змаганнях  з шашок ( Стратій А., Йовжій А., Кремсенко С.,  Почтовик В.).
Робота з обдарованими учнями здійснювалась й через систему методичної   роботи. На засіданнях ШМО, МР  проведено психолого-педагогічні та теоретичні семінари, відкриті мікрофони, «круглі столи. ШМО проведено ІМД «Інноваційні технології створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості», ТС «Формування поля  креативності для  організації науково-дослідницької та проектної діяльності  інноваційної особистості».
МР сумісно з наставниками організовано консультації для  новоприбулих учителів з питань методики стимулювання навчально-пізнавальної діяльності обдарованих та творчо здібних дітей. Бібліотекарем школи організовано тематичну виставку науково-методичної літератури « Читацькі потреби обдарованої особистості»
Протягом року проведено  засідання педагогічної ради з проблем розвитку обдарованої особистості з  питань створення гуманістичного розвивального освітнього середовища як чинник успішної соціалізації учнів, формування дослідницьких компетенцій учнів.
У школі  широко використовується  в практиці роботи з обдарованими дітьми інноваційні освітні технології навчання і виховання щодо розвитку інноваційної особистості, вчителі-предметники намагаються  залучати учнів школи до науково-дослідницької діяльності(літературно-мовознавчі , історичні та математичні дослідження старшокласників та їх презентація).  
У рамках реалізації Державної програми розвитку і функціонування української мови  МР розроблена і проведена система  заходів щодо впровадження та виконання мовного законодавства в школі, до Дня рідної мови , слов’янської та української писемності та культури , по вшануванню знаменних ювілейних дат українських письменників та урочистих пам’ятних подій, проведено зустріч з родичкою Г.Шепітько.
  Розроблено і представлено  календарний план заходів щодо впровадження мовного законодавства в НВП, контрольно-експертний блок  та моделі орієнтовних виховних заходів  із застосуванням інтерактивних методик. 
Робота щодо впровадження і виконання мовного законодавства знайшла реалізацію через систему методичної роботи : в творчій лабораторії ШМО – розробка пам’яток з техніки педагогічного спілкування, інформдайджести, експрес-ради, експрес-повідомлення та обговорення , мовленнєві майстер-класи, семінари-практикуми. Широко запроваджували класні керівники різноманітні форми заходів: мовні ігри, тест-контроль, мовний калейдоскоп,трибуна мовознавця, етичні діалоги, презентації мовної групи, конкурс юних мовознавців, день рідної мови, літературна вітальня тощо. З метою підвищення мовної культури учнів , виховання  поваги до державної мови у кабінеті української мови та літератури діють та поновлені куточки «Мовні обов’язки громадян» та «Культура мовлення».
МР проведено моніторинг якості мовної освіти , результати моніторингової контрольної роботи з української мови в 5-11 класах на кінець 2016/2017 н.р. 
 
Час 
пров
 
В класі
учнів Якість знань на поч. 2016/2017 н.р. %
Виконували
роботу Рівень навчальних досягнень Рівень
Якості
% Рівень 
Компет.
%
П С Д В
09 71 39,6 60 33,1 41,6 38.3 15 53,3 66,9
12 88 53,3 78 19,2 44.8 24,5 11,5 35,8 80,8
05 85 45,4 73 16,4 36,9 30,3 16,4 46,7 83,6
Як видно з таблиці,  на кінець 2016/2017 н.р. рівень мовної компетентності стабільний : збільшився лише на 2,8 % за рахунок підвищення показників учнів  9 класу  (70 % на початок 1 семестру  проти 77,8 % на кінець року )
Разом з тим, проведено моніторинг рейтингу класів щодо рівня мовної компетентності учнів 5-11 класів, результати якого обговорено на засіданні МОСГН.
 
 
 
МР школи проводилась  експертиза  рівня навчальних досягнень учнів школи з базових дисциплін за 1,2 семестри та  2016 /2017 н.р. , зроблено порівняльний аналіз якості знань учнів: якість навчання за  1 семестр становить 66,67%, що вище в порівнянні з минулим роком – 62,49 % , за 2 семестр показники відвищились  (67,13 % проти 59 % ) ,  за 2016/2017 н.р. становить 69,13% проти 60,7 % %   за минулий рік , вище на 9,6 %  і свідчить про відносну стабільність результатів та підвищення якості знань учнів, хоча  низькі показники  якості знань в учнів 9 класу. 
 
І семестр 2016/17 н.р 1779 48 2,70% 542 30,47% 796 44,74% 392 22,03% 1186 66,67%
ІІ семестр 2016/17 н.р 1743 64 3,67 508 29,15 713 40,91 459 26,33 1170 67,13
2015/16 н.р
І-ІІІступінь 1970 23 1,17% 751 38.12% 764 38,78% 432 21,93% 1196 60,71%
2016/17 н.р
І-ІІІступінь 1743 50 2,87% 489 28,06% 746 42,80% 459 26,33% 1205 69,13%
 
Слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком в школі І-ІІІ ступенів підвищився якісний показник на 9,58 % і становить 66,67 % проти 60,71 за результатами  І семестру 2016/2017 н.р. та 69,13 % за результатами минулого року, причому збільшилась кількість учнів , що мають  початковий рівень, зате стабільним залишився  достатній рівень навчальних досягнень 42,8 % проти 38,83 % за минулий рік.
 
  На достатньо високому рівні освітньої діяльності    протягом 5-х років тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової школи , хоча з таблиці видно, що якісний показник навчальних досягнень учнів в 2016/2017 н.р. підвищиився майже на 11 %  в порівнянні з минулим навчальним  роком.
 
Порівняльна експертиза навчальних досягнень учнів 
початкових класів протягом п’ятьох років
 
 
Рік Рівень навчальних досягнень учнів
1 – 3 % 4 – 6 % 7 – 9 % 10- 12 % ЯП %
2016/2017 0 0,00% 54 20,38% 147 55,47% 69 26,04% 216 82%
2015/2016 3 8,83 97 26,8 51 14,09 79 21,82 255 70,44
2014/2015 3 0,77 71 18,21 165 42,31 151 38,72 316 81,03
2013/2014 0 0 44 11,49 169 44,13 170 44,38 339 88,51
2012|2013 0 0 66 14,10 214 45,73 188 40,17 401 85,68
 
         Динаміка якості навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 5 років
 
Клас 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Динаміка 
2 88,57 90,8 75,8 89,6% 91,8%
3 80 90,91 76,98 72,14% 83,53% -
4 87,50 81,82 89,39 59,52% 70,53% -
5 87,29 84,48 79,74 76,28% 73,50% +
6 81,86 80,93 70,47 74,85% 73,33% -
7 56,52 73,27 56,94 57,02% 75,96% +
8 60,25 48,36 62,95 50,00% 61,18% +
9 82,82 63,21 48,82 50,29% 57,53% +
10 67,48 100 54,19 57,78% 68,25% +
11 84,92 78,04 100 55,03% 61,45% +
Всього по школі
75,31
74,26 65,71 60,71% 69,13% +
 
     Якість знань в 5-8 класах знизилась в межах 2-10 %, в школі І ступеня знизилась на ІІІ(профільній) ступеня  підвищилась, ; на даному етапі експертна комісія аналізує причини зниження якості знань особливо в 4, 5, 7, 9 класах КК : Жадан І.В., Василенко О.М., Ярош Н.І., Легеня О.Г. та розробляє заходи з  підвищення мотивації до навчання вище  зниження якісного показника в межах 10-18% майже з усіх базових дисциплін: середній рівень засвоєння учнями геометрії – знизився  проти минулого року і становить 32.84 % проти 33,9% за минулий рік , з англійської мови 46.67 проти  52.58 %.,  низький рівень навченості  учнів з хімії 29.85 % проти 35,59%. Підвищився якісний показник  проти минулого року з фізики 47.76% проти 38.98%.
 МР сумісно з ШМО аналізувались причини зниження якості знань учнів з окремих навчальних дисциплін . Динаміка рівня навчальних досягнень учнів за останні п’ять  років свідчить про  відносну стабільність знань школярів, що можна спостерігати з поданої нижче  таблиці:
 
Експертно-порівняльна таблиця навчальних досягнень учнів 2-11 класів за рівнями навченості учнів Губиниської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 
за 5 останніх років
Рівні навчальних досягнень 2012\2013 н. р. 2013\2014
н. р. 2014/2015
н.р. 2015/2016
н.р. 2016/2017
Якісний показник 75,31 74,26 65,71 60.71 69,13
Високий    
33,17% 34,76 % 28 21.93 26,33%
Достатній 
42,09 % 39,5 % 38,83 38.78 42,80%
Середній 22,38 % 24,61 % 31,25 38.12 28,06
Початковий  
1,72 % 1,17 % 2,93 1.17 2,87
 
МР аналізувались причини зниження якості знань учнів школи та володіння вчителями Критеріями оцінювання навчальних досягнень, що дало позитивні результати, проведено моніторинг мовної освіти ( результативність в МОСГН), математичної та фізичної  ( результативність в МОПМН) та рівня навчальних досягнень учнів 2-11 класів, розроблені заходи з учням, в яких слабо сформована мотивація до навчання .
 
Видавнича діяльність учителів
 
автор посада Вид і назва публікації Рік видання
Конюхова Н.О.
Заступник директора з НМР Презентація на засідання педради «Соціалізація особистості –виклик сьогодення та основа для успішного розвитку дитини», Методичний портал, http://metodportal.net/node/84559
2016
Охмат Н.В. Заступник директора з ВР Презентація на засідання МОКК «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в системі роботи Губиниської ЗОШ №1»
http://stella101102.blogspot.com/ (блог вчителя)
2016
Жадан І.В
Учитель початкових класів Індивідуальні завдання для розвитку загальнонавчальних компетенцій   молодшого школяра  з  базових дисциплін  на час карантину 
http://4klasmoyashcola.blogspot.com/
2017
Ярош Н.І. Учитель англійської мови Посібник «Рольова гра як засіб                            формування комунікативних   здібностей учнів початкових класів» 2017
 
Проектні роботи  6- ти вчителів за програмою INTEL «Проектна  діяльність в інформаційно-освітньому просторі ХХI століття»(версія 10.2)
Разом з тим,  вчителями школи досвід роботи не висвітлюється в фахових виданнях, частково розміщений у блогах,  тому слід активізувати і спрямувати роботу ШМО в наступному навчальному році в даному напрямку.
 
 
Співпраця з редакцією районних та обласних газет
Протягом 5-ти років   МР тісно співпрацює з редакцією районної газети «Присамарська нива» та обласної «Мій рідний край» , висвітлюючи  актуальні події в школі в статтях : 
Стаття в газету «Мій рідний край»  «Творімо хвилю національної єдності» від 17.11.2016 р. № 46(86) про відзначення Дня української писемності та мови, Конюхова Н.О.
Стаття в газету «Присамарська нива»,«Мій рідний край»  «Хай ангели тебе оберігають» від 24.11.2016 № 47 про виготовлення оберегів , Охмат Н.В. 
Замітка в газету «Присамарська нива» «З любов’ю до поезії і краю» від 06.04.2017 р.№13(104)Лялька Т.М. (відзначення ювілею поетеси-землячки Г.Шепітько)
Замітка в газету «Мій рідний край»  «Пам'ять, вірність, любов» , «Присамарська нива» від 25.05.2017р., №20(411) Охмат Н.В.
Результати атестації педагогічних працівників
У 2017 році атестацію пройшли 4 учителі. Рівень педагогічної майстерності  зріс. Під час атестації педагогічних працівників було  підтверджено високий професійний рівень учителя англійської мови Ярош Н.І. та 1 кваліфікаційну категорію вчителю історії Камінцю В.В., підвищено кваліфікаційні категорії 2 учителям Охмат Н.В. та Легені М.В. У цьому певну роль відіграла система методичної роботи, сконцентрованої на впровадженні особисто зорієнтованого підходу, впровадження нових інноваційних педагогічних технологій з проблем соціалізації особистості .
Детальні аналізи ШМО та результати моніторингових досліджень ШМО  додано окремими матеріалами з позитивними здобутками,  невирішеними питаннями  та завданнями на наступний 2017/2018 н.р.                   
                          Робота вчителів в Репозитарії
        З метою забезпечення учнів якісним навчальним матеріалом для викладання базових дисциплін  учителі - члени ШМО працювали над вибором підручників для учнів 9 класу за Новим Державним стандартом в репозитарії МОіН України.
Слід відзначити , що в школі в 2016/2017 н.р. активізувалась робота  по обміну вчителів школи досвідом роботи, поповненню банку позитивного педагогічного досвіду, але не повністю реалізовано план проведення відкритих уроківю
Робота шкільної бібліотеки в контексті ШМР
Провідною проблемою бібліотечної діяльності у 2016/2017 н. р. (Лялька Т.М.) була тема  «Формування соціально компетентного учня-читача засобами інноваційних технологій шкільної бібліотеки» на 2 –му етапі роботи. При плануванні роботи пріоритетна роль відводилася національно-патріотичному вихованню читачів.       
          Бібліотечний фонд поповнився  248 книгами художньої та літературознавчої, довідкової літератури та 10 подарованими книгами і становить – 4127. В минулому  році фонд поповнився тільки на 9 книг. Тому книгозабезпеченість збільшилась на 3,3 і становить 27,6 одиниці.  За 2016 -2017 н. р. фонд навчальної літератури поповнився на 444 підручників для учнів 4, 7, 8 класів (зокрема: 55 Хрестоматіями сучасної  української дитячої літератури для початкової школи,44 підручників, для 4 класу, 5 для 7 класу, 340 для 8 класу),  які навчаються за новою програмою,  і становить на 01.06.2017р. – 4462 примірників. Періодичних видань для вчителів та місцевої преси виписано 20 екземплярів, для учнів 5 («Барвінок», «Паросток», «Журавлик», ЗІН, Даїшка).  Використовували періодичні видання з бібліотеки-філії № 12 по МБА, такі як: «Джміль»,  «Яблунька», «Юная леди», «Сделаем сами», г. «Порадниця».
 Моніторинг забезпеченості підручниками за 2012-2016 н.р.
Н.р/класи 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1-4 89% 99% 97% 88% 91,5%
5 – 9 97% 99% 99% 88% 93%
10 – 11 81% 82% 98,5% 96,5% 92%
1 - 11 91% 96% 98% 91% 92,5%
З таблиці видно, що в 2016-2017 н.р. збільшився відсоток забезпеченості підручниками учнів, так як на 4 та 7 класи надходили додаткові підручники «Літературне читання», «Українська мова», «Англійська мова», «Сходинки до інформатики». 8 клас повністю забезпечений підручниками за новою програмою.
За допомогою електронної системи «Шкільний підручник» в автоматичному режимі постійно ведеться моніторинг забезпеченості учнів підручниками. За новою програмою повністю забезпечені учні 1-3 класів, учні 4 класу на 63%. Тому вони були вимушені користуватися підручниками 2004 року видання. Така ж ситуація склалася і з підручниками для 7 класу. Новими підручниками було забезпечено 66 % учнів. Підручників  «Географія» взагалі не надійшло, тому учні користувалися підручниками 2007 року видання. Для  забезпечення учнів 10 та 11 класів  були запозичені комплекти в Губиниській ЗОШ №2, Миколаївській ЗОШ, Перещепинській ЗОШ № 1
Відвідування учнями бібліотеки зменшилось на 25% (було 1805 – стало 1355).  Моніторинг відвідування читачами бібліотеки за 2012-2016 н.р.
Н.Р. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Відвідування 1511 1469 1756 1805 1355
Книговидача зменшилась на 19% (було 2577– стало 2080) . Періодичних видань  видано 420, книг по МБА  - 116. Книговидача краєзнавчої літератури становить 3,3 % від загальної кількості, що на 1,7 % менше ніж в минулому році, творів дніпропетровських письменників – 3,75%, що на 1,75% більше ніж в минулому році.
Моніторинг книговидачі за 2012-2016 н.р.
Н.р. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Книговидача 2449 2698 2690 2577 2080
        
Робота батьківського всеобучу
Аналіз самоосвітньої роботи вчителів та результативності методичної роботи в школі пов’язані з дієвістю шкільного батьківського всеобучу, в основу якого покладено педагогіку співробітництва. Протягом 2016/2017 н.р. на засіданнях батьківського всеобучу  реалізувалися основні положення Комплексної програми «Сім’я на рубежі століть», розглядалися проблеми спільної діяльності школи та родини у формуванні в школярів  потреб у самоосвіті, інтелектуальному саморозвитку, духовному та фізичному самовдосконаленню,  у подоланні духовно-моральної кризи в суспільстві, ролі родини у вихованні моральних почуттів дитини, у вихованні  громадянської компетентності учнівської молоді, у формуванні свідомої професійної самовизначеності школяра, в організації дозвілля дитини та профорієнтації школяра, впливу авторитету батьків на формування свідомого ставлення до здоров’я як найбільшої цінності, проблеми ролі сімейних традицій у вихованні школярів. 
Протягом навчального року проводились тематичні виховні години та години спілкування з превентивного виховання. Класоводами 1-11 класів виносились на обговорення питання ознайомлення з нормативно – правовою базою навчального процесу в новому навчальному році .
Класними керівниками 5-8 класів розглядались проблеми запобігання важковиховуваності у підлітковому віці та професійне самовизначення молодшого підлітка , безпеки життєдіяльності учнів; 9-11 класів – психологічні передумови виникнення шкідливих звичок та їх запобігання, дисципліна та самоконтроль старшокласників як складова свідомого майбутнього  життя. Класними керівниками 1-11 класів виносились на обговорення питання ознайомлення з нормативно – правовою базою навчального процесу в новому навчальному році. На батьківських  всеобучах були обговорені теми:
«Ознайомлення з нормативно – правовою базою навчального процесу в новому навчальному році. Основні психолого – педагогічні вимоги до навчально – пізнавальної діяльності учнів 1 – 4 класів»;
«Розвиток гуманного виховного середовища, яке  створює можливості для задоволення потреб дитини у пізнанні, спілкуванні та самовиявленні  різних видів діяльності».
«Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління як чинник соціалізації особистості», 
«Проектна діяльність як засіб особистісного зростання та гармонізації стосунків учнів»,  
«Науково-дослідницька робота учнів, як чинник самореалізації особистості в умовах сучасної школи»,
«Здоровий спосіб життя – основа життєвого успіху. Формування цілеспрямованої особистості»,
«Інтернет, комп’ютерні ігри – розваги чи проблеми сьогодення?»,
«Сім’я як основне соціальне середовище, в якому формуються характерологічні особливості особистості дитини». 
Лекторій для 9-11 класів :«Правильно обрана професія – це доля…».
 
Заняття батьківського всеобучу було зорієнтовано й на реалізацію основних положень Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді охоплювало і такі питання:
«Взаємодія батьківського та педагогічного колективу у вихованні патріотизму підростаючого покоління» (27.10.16р.) ,
«Відродження сімейних цінностей, підвищення виховної функції сім’ї та підняття її авторитету»(22.12.16), 
«Наші діти – наше відображення. Патріотичне виховання у сім’ї, зв'язок поколінь»(26.01.17.).
 
Слід відзначити, що форми роботи з батьками урізноманітнились:
семінар-практикум,
міні-дискусія, 
тренінги безконфліктного спілкування,
психологічний практикум, 
батьківські читання та диспут, 
У травні проведено звітні загальношкільні батьківські збори, де батьківською громадськістю діяльності навчального закладу у 2016/2017 н.р. було дано оцінку 
  61,1% батьків оцінили «добре»;
  2,1 % - «задовільно»
  36,8 % -«відмінно»
Особливої уваги в минулому навчальному році потребувало вирішення проблеми співпраці з батьками та налагодження роботи учнівського самоврядування. Кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого співробітництва, підвищення рівня педагогічної майстерності, налагодження співпраці з батьківською громадськістю. 
Недостатньо спрацьовує батьківський всеобуч з підвищення культури родинного виховання в 4, 9 та 8 класах , психолого-педагогічний супровід та діагностики  вирішуваних проблем  родинного виховання.
       Позитивні тенденції, невирішені проблеми та завдання ШМО 
 
МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ( Кер.Тараненко Н.Г.)
 
Здобутки :
Активізація учнів початкової школи до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах «Гринвич», «КЕНГУРУ».
Систематичне проведення уроків з використанням ІКТ для підвищення й активізації пізнавальної діяльності учнів.
Використання на уроках здоров’язбережувальних технологій;
забезпечення екологічної спрямованості освіти.
Забезпечення всебічного розвитку особистості молодшого школяра через зміст навчальних програм та підручників.
Організацію  навчального - виховного процесу в початковій школі спрямували  на формування соціальної компетентності особистості учня. 
Спрямували всю навчально-виховну діяльність початкової школи на завдання Концепції національно-патріотичного виховання.             
o Невирішені проблеми:
недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;
потребує покращення робота з обдарованими учнями;
мале висвітлення власних педагогічних доробок у педагогічній пресі;
недостатнє забезпечення уроків сучасними технічними засобами навчання
Завдання на 2017- 2018 навчальний рік:
Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.
Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.
Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку широко впроваджувати у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів району з використанням  інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності. 
Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.
Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.
Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями, створювати умови для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.
Поповнювати банк даних обдарованих учнів.
Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма, розвитку мовленнєвої, пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей  учнів, а й самоосвітніх. 
Проводити предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.
Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.
Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу , комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.
Разом з тим Тараненко Н.Г. при формулюванні завдань на 2017/2018 н.р. не врахувала невирішені проблеми та принцип конкретності їх змісту.
МО ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ (Кер.Брага І.В.)
 
Здобутки МО:
1. МОПМН має електронне партфоліо в якому систематично заноситься інформація про роботу МО.
2. Вчителі МО:  Брага І.В., Деркач О.Б. , Легеня О.Г.,  Легеня М.В., Лялька Т.М., Василенко О.М.  систематично протягом навчального року  поновлюють партфоліо- рейтинг вчителя
3. Залучення учнів  5-10 класів до участі у конкурсах «Кенгуру», «Олімпус»(вчитель Брага І.В.), «Знавець олімпійського спорту» (вчитель Деркач О.Б.)
4. Перемоги в районних, обласних змаганнях з футболу, футзалу(вчитель Деркач О.Б.)
5. Призові місця у ВУО з математики(Брага І.В.),  фізики (Легеня М.В.)
Невирішені проблеми:
1. Малоефективною була робота членів МО по результативності проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, біології , хімії, географії, інформатики (Вчителі: Лялька Т.М., Легеня О.Г., Легеня М.В., Бережний Д.О.) 
2. Залучення учнів до участі  в МАН( вчителі МО).
3. Участь обдарованих учнів школи в конкурсі з інформатики «Бобер»  (вчитель Бережний Д.О.) природничих конкурсах (вчитель Легеня О.Г.), з фізики «Левеня» (вчитель Легеня М.В.).
4. Підготовка та проведення тижнів природничого напрямку (вчитель Легеня О.Г.) тижнів  або методичних днів з образотворчого мистецтва та інформатики(  Василенко О.М., Бережний Д.О.).
5. Видавнича діяльність вчителів щодо  популяризації творчих здобутків в фахових журналах, Інтернет-сайтах.
Завдання на 2017/2018 н.р.:
1. Активізація творчої активності вчителів (Легеня О.Г.,  Бережний Д.О.,Василенко О.М..)
2. Активізувати запровадження інноваційних навчально- виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників НВП.
3. Проаналізувати причини  зменшення якості навчання з окремих предметів, намітити план надолуження(  Легеня О.Г., Брага І.В)
4. Накопичення ППД, запровадження  в практиці.
5. Забезпечення сприятливих умов для задоволення освітніх потреб школярів, розвиток самосвідомості та самореалізації кожної дитини у творчому середовищі.
А також:
Системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально- виховного процесу.
Посилення національно- патріотичного характеру навчання та виховання шляхом використання у роботі кращих традицій та звичаїв українського народу.
Розширення сфери застосування інформаційно- комунікаційних технологій шляхом створення власних посібників, електронних презентацій, тестів.
Впроваджувати методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості.
Спрямувати діяльність вчителів МО на забезпечення науково- методичного супроводу поліпшеня природничо- математичної підготовки учнів.
Працювати над підвищенням якісного показника з математики,алгебри, геометрії, хімії. 
Відстежувати системний аналіз знань учнів які мають початковий рівень знань з подальшою корекцією.
МО ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ (Кер.Ярош Н.І..)
Позитивні тенденції діяльності членів МОСГН у 2016-2017 н. р.:
популяризація ППД вчителів через Інтернет-сайт школи та особисті сайти та блоги;
участь та здобуття призового (ІІІ) місця в ІІІ етапі ВУО з української мови та літератури;
участь та здобуття призових місць у ІІ етапі ВУО з предметів СГН;
здобуття призових місць у всеукраїнських  конкурсах та районному конкурсі;
активне впровадження інтерактивних форм і методів у педагогічній діяльності членів МО;
активна співпраця вчителів ШМО з районними МОСГН;
проведення районного семінару-тренінгу.
 
Основні завдання на 2017-2018 н.р.
 
Спрямувати роботу методичного об’єднання на вирішення науково методичної проблеми «Формування соціально компетентної особистості в контексті школи громадянського становлення, над якою працює колектив школи, та науково-методичної проблеми методоб’єнання «Реалізація громадсько-патріотичного потенціалу предметів суспільно-гуманітарного напрямку як фактор формування загальноосвітньої і соціальної компетентності особистості»: 
запроваджувати педагогічні стратегії соціалізації особистості визначені в процесі роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на ІІІ етапі;
працювати над удосконаленням науково-теоретичної, психолого–педагогічної, загально дидактичної і фахової підготовки членів МО, їх самоосвітньої та творчої діяльності; 
формування інноваційного освітнього середовища як умови розвитку соціалізації особистості;
активне впровадження нових стандартів  базової освіти;
залучення учнів до науково - дослідницької  роботи, участі в районних, обласних конкурсах  та олімпіадах;
виховання в школярів рис патріотизму, національної гідності, активної життєвої позиції;
сприяти навчанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, що базуються на особистісно-орієнтованому підході до навчально-виховного процесу;
дбати про гармонійне поєднання мотиваційного, змістового та виховного компонентів уроку;
сприяти створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання;
дотримуватися у педагогічному досвіді співіснування основних дидактичних типів і варіантів різних уроків, традиційних та інноваційних форм, методів, прийомів навчання;
упроваджувати інтерактивні технології, мультимедійні засоби в практику роботи вчителів;
постійно працювати над одним із основних завдань школи – формування в учнів ключової компетентності – уміння вчитися, що забезпечить не лише успішне навчання в школі, а й упродовж усього життя, допоможе у професійній діяльності, реалізації себе в соціальному середовищі;
допомагати кожному вчителю визначити рівень його особистісно-професійного розвитку, фахової компетентності, вміння спілкування з учнями;
покращити видавничу діяльність, а також спонукати педагогів до участі в професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей, презентувати свій педагогічний досвід через методичний портал, блоги тощо;
продовжити  роботу по формуванню методики з підготовки учнів до проведення тематичного тестування учнів, державної підсумкової атестації, до зовнішнього незалежного оцінювання випускників;
 
Керівниками МОПМН Брагою І.В.та МОСГН Ярош Н.І. не висвітлено у звіті та завданнях питання в контексті роботи шкільного наукового товариства «Гіперіон», не активізована робота щодо громадського обговорення  на Урядовому сайті МОН України та видавничої діяльності членів МО .Керівником МОСГН Ярош Н.І. в звіті не висвітлено участь членів МО у вебінарах, результати самоосвітньої діяльності та невирішені проблеми минулого н.р.
 
МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
 
Позитивні тенденції в роботі МОКК
Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування, і   вважати цю роботу задовільною. Відмовившись від традиційних засідань в роботі методичного об‘єднання, МОКК впроваджувало інноваційні форми, методи, засоби і технології, які дали змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності.
 Разом з тим слід продовжити працювати  з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському й молодіжному середовищі та свідомої мотивації 
Недоліки в роботі МОКК :
1. Проблемним залишається питання  щодо  друку класними керівниками матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях.  Сьогодні досить актуальним для багатьох користувачів комп'ютерів, постає питання створення власних демонстраційних матеріалів типу презентації, реклами, відеофільму, Web–сторінки тощо. Тому у наступному навчальному році в план роботи МОКК будуть внесені  майстер-класи  учителя інформатики .
2. Не було реалізованим у поточному навчальному році у зв’язку з неодноразовим  призупиненням навчального процесу на карантин  : Самодіагностика сформованості загальнолюдських якостей школярів та діагностика розвитку соціальної ідентичності, метою якої було виявити рівень гендерної та професійної ідентичності. Дані питання будуть включені до плану роботи на наступний навчальний рік.
Позитивними тенденціями в роботі шкільної бібліотеки є участь бібліотекаря у всіх сферах шкільного життя, залучення учнів до конкурсів та проведення масових заходів,  своєчасна підписка на періодичні видання, постійна робота з  електронною програмою обліку «Шкільний підручник», проведення моніторингу по вивченню читацьких інтересів забезпечення підручниками, проведення зустрічей з цікавими людьми, впровадження нових форм роботи, таких як виставка-інсталяція, літературна риболовля та літературні посиденьки, вуличний флешмоб.
Малоефективною була робота по залученню учнів 2 класу до бібліотеки, зменшилося число читачів, відвідування та книговидачі. Запланована зустріч з губиниською поетесою Т.Селіховою перенесено на наступний навчальний рік.
     В наступному 2017-2018 н. р. шкільна бібліотека продовжуватиме роботу за такими напрямками:
1.Активізація роботи з творчо обдарованими дітьми.
2.Залучення читачів  у проведенні творчих конкурсів. 
3.Проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу» .
4.Проведення заходів з національно-патріотичного виховання.
5. Проведення зустрічей з відомими людьми.
6. Впровадження в роботу нових форм роботи бібліотеки.
6.Проведення моніторингу ефективності діяльності бібліотеки.
 
Позитивними тенденціями в роботі ШМО та педагогічного колективу є :
 
Створення оптимальних психолого-педагогічних  умов  для  формування соціально компетентної особистості; 
Надання допомоги учням та батькам  у  вирішенні проблем навчання та виховання, психологічному розвитку учнів;
Корекція роботи з класним керівником та учнівським колективом   4 класу , схильного до вербальної та фізичної агресії.
Практична реалізація стратегії розвитку інноваційної особистості в умовах стандартизації освіти та реалізації основних положень Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
Підвищення фахового рівня вчителів через дистанційне навчання та очно-дистанційні курси , вебінари, одноденні тренінги на базі ДОІППО, плідні зв’язки закладу  з Херсонською академією безперервної освіти з питань соціалізації особистості та забезпеченням інструментарію для проведення діагностики ;
Впровадження поглибленого вивчення іноземної мови в школі І ступеня(1- 4 класи), допрофільної підготовки та профільного навчання в старшій школі;
Організація роботи ШМО на діагностичній основі та подальшій корекції, дієва система моніторингу для відстеження проблем виховання та розвитку школярів з проблем соціалізації особистості 
Обмін досвідом через проведення районних семінарів, участь в творчих групах районних МО;
Плідна робота шкільної ППК з питань соціальної адаптації учнів;
Здійснення та проведення та експертизи рівня навченості учнів з навчальних дисциплін та впливу впровадження інноваційних технологій навчання на розвиток особистості учнів;
Участь учителів школи у вебінарах та розробці пропозицій до обговорення нових освітніх документів;
Призові місця в районному етапі VІІ Міжнародного конкурсу  з української мови імені П.Яцика , Т.Шевченка та ВУО з української мови і літератури, російської мови, математики, фізики
Створення шкільного наукового товариства «Гіперіон»,.
 
 
Невирішені проблеми:
Недостатня активність членів МО в громадському обговоренні 
Відсутність друкованих матеріалів вчителів в педагогічній пресі та  фахових виданнях;
Не реалізовано план роботи психолого-педагогічного консиліуму у проведенні моніторингового дослідження з    розвитку соціальної ідентичності  в  роботі МОКК
Низький рейтинг участі  в ІІІ-му ,ІV-му , МАН
Продуктивність діяльності вчителів при підготовці учнів для захисту проектних робіт     в межах діяльності ШНТ;
Відсутність результативності роботи з обдарованими дітьми  з географії, інформатики, історії, хімії та біології
Причини низької успішності учнів з алгебри та геометрії, іноземної мови, української мови (9 клас), хімії, біології
реалізація проектних технологій у роботі з учнівськими колективами
Продовжити роботу щодо удосконалення педагогічної етики вчителя
 
Аналіз стану методичної роботи за 2016/2017 н.р. дає  підстави вважати, що загальношкільна науково-методична проблема в основному реалізована педагогічним колективом школи. Серед завдань навчального року не вдалося повністю розв’язати вищезгадані питання , тому з метою модернізації форм та методів методичної роботи, подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи у 2016/2017 н.р . та формуючи план на наступний  рік методичний актив націлений працювати на вирішення таких завдань:
 
Завдання МР  на 2017/2018 н.р.
 
Продовжити роботу на ІІІ(практичному) етапі роботи над  провідною науково-методичною проблемою обласного науково-методичного проекту «ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
Усвідомити пріоритети освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів
Працювати над формуванням  єдиного інформаційно-освітнього простору школи в умовах активізації механізмів соціалізації та соціально-політичної адаптації особистості, залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів та реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді 
Забезпечити формування мотиваційної сфери обдарованої молоді , активізацію участі учнів школи у МАН через діяльність шкільного наукового товариства «Гіперіон»  та участі в конкурсах учнівської творчості;
Переглянути форму здійснення науково-дослідницької роботи, забезпечити продуктивність діяльності вчителів при підготовці учнів для захисту проектних робіт     в межах діяльності ШНТ;
Активізувати творчий досвід  ШМО для забезпечення мережі розміщення методичних матеріалів членів МО у фахових журналах та Інтернет-сайтах, методичних порталах, системність їх відвідування;
Активізувати участь вчителів у конкурсах фахової майстерності та  підготовці районних семінарів;
Проаналізувати причини зниження якісних показників  навчальних досягнень учнів 8  класу(Ярош Н.І.),  9 класу (Камінець В.В.) та  з вище зазначених  предметів ПМН та СГН;
Створити банк видавничої діяльності вчителів;
Освоїти сайт та розмістити матеріали для електронної атестації педпрацівників;
Забезпечити системного здійснення моніторингових досліджень, діагностики  НВП в  роботі МОПК, МО ПМН та СГН з питань соціалізації особистості;
Внести до плану роботи психолого-педагогічного консиліуму та МОКК  проведення моніторингового дослідження з    розвитку соціальної ідентичності  ;
Посилити результативність роботи з обдарованими дітьми  з  предметів ПМН, крім математики  
Спрямувати роботу МО класних  керівників  на упровадження інноваційних форм і методів роботи з учнівськими колективами щодо ціннісних ставлень особистості визначених програмою “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України для обміну ППД та Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді
Продовжити співпрацю з  Херсонською академією безперервної освіти з питань соціалізації особистості та забезпечення  інструментарію для проведення діагностики 
 
 
 
Підг.Н.Конюхова 
 
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2015/2016 Н.Р./uploads/editor/2021/218105/sitepage_23/images/1_etap_2016.rar/uploads/editor/2021/218105/sitepage_23/words/prioriteti_zavdannya_1.doc

 

 

      
 
 
 
 
 


1
2